8 Nisan 2015 Çarşamba

Oracle Veritabanında En Sık Kullanılan Veri Tipleri Nelerdir ?

Oracle Veritabanında  En Sık Kullanılan Veri Tipleri Nelerdir ?

Veritabanında veriler tablolar içerisinde tutulmaktadır. Tablomuzu tasarlarken; hangi kolonda hangi veriyi tutacağımızı tasarlayıp ona uygun veri tipini seçmeliyiz. Örneğin; saysal bir veri tutmak istiyorsak veri tipini tanımlarken "number" olarak tanımlamamız gerekmektedir. Create Table örneğimizi ele alırsak;
Create table calisanlar ( calisan_id number(14), calisan_adı varchar2(20), . .
Kolon adını belirttikten sonra o kolonun hangi tür veriyi tutacağını ve içerisinde maksimum kaç karakter tutabileceğini tanımlıyoruz. 
 Oracle Veritabanı üzerinde en sık kullanılan veri tipleri;


Char

Sabit uzunluklu karakter setlerini saklamak için kullanılır. Girilen her karakter için 1 "byte" yer tutar. Eğer "Char" veri tipini kullanacaksak dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta vardır. Char için tanımlanan karakter uzunluğundan daha kısa bir veri kaydetmek istediğimizde, verinin sonuna boşluk eklnir ve tanımlanan karakter sayısına tamamlanır. 

Örneğin; Veritabanımıza "Char(10)" olacak şekilde bir tanımlama yaptık ve o alana "Eren" karakter dizisini kaydettik diyelim. Bu veri "Eren " şeklinde veritabanında tutulacaktır. Bu durum ileride saklama alanı sıkıntısı yaşamamıza neden olabilir, bu yüzden dikkat etmeliyiz. Varchar: Karakter türünden veri tiplerini saklamak için kullanılır. 

Maksimum uzunluğu 8000 karakterdir. Her karakter için "1 byte" yer ayrılır. "Char" veri tipinden farkı ise girilen veri eğer tanımlanan uzunluktan kısa ise sonuna "boşluk(space)" eklemez. Örneğin; Varchar tanımlanan bir alana girilen "Eren" karakter dizisi kaydedildiğinde "Eren" olarak kaydedilecektir. 

Varchar2

 Oracle Varchar2 kullanmamızı önerir çünkü Varchar veri tipi "Null" değerleri "Space" (boşluk) olarak kaydeder, Varchar2 veri tipi "Null" değerleri kayderderken veri tabanında bununla ilgili herhangi bir değer tutmaz. 

Nchar

 Nchar veri tipi Char veri tipi ile benzerlikler gösterir. Aralarında ki tek fark ise Nchar verileri Unicode olarak tutar. Unicode olarak tutulan her karakter veri tabanında "2 byte"lık bir alan tutar. Bu nedenle maksimum 4000 karakter tanımlanabilir.
**Unicode: Unicode Consortium organizasyonu tarafından geliştirilen ve her karaktere bir sayı değeri karşılığı atayan bir standarttır. Sistemin amacı farklı karakter kodlama sistemlerinin birbiriyle tutarlı bir şekilde çalışmasını ve dünyadaki tüm yazılım sistemlerinde metinlerin bilgisayar ortamında tek bir standart altında temsil edilebilmesini sağlamaktır.

Nvarchar

Varchar veri tipine çok benzer. Aralarında ki tek fark girilen karakterler Unicode olarak saklanır. Bu nedenle maksimum 4000 karakter tanımlanabilir. Nvarchar2: Varchar2 veri tipine çok benzer. Aralarında ki tek fark girilen karakterler Unicode olarak saklanır. Bu nedenle maksimum 4000 karakter tanımlanabilir. Number: Veritabanımızda ondalıklı sayıları tutmak için kullanılan veri tipidir. Eğer belirtilen uzunluğun dışında girilen sayısal bir veri varsa yuvarlanarak tutulur. 

Örneğin;
7456123.89 => number => 7456123.89 7456123.89 => number (*.1) => 7456123.9 7456123.89 =>  number (9) => 7456124 7456123.89 =>  number (9.2) => 7456123.89 7456123.89 =>  number (9,1) => 7456123.9 7456123.89 =>  number (6) => Hata!  (Girilen sayı çok uzun)

Date

Zaman bilgilerini tutmak için "Date" veri tipi kullanılır.
Örnek; DD.MM.YYYY HH:MM:SS 01.09.2014 15:00:00

Timestamp

Timestamp veri tipi Date veri tipine çok benzer. Zaman bilgisini daha detaylı bi şekilde tutar.

 Blob

Açılımı "Binary Large Object" dir. Verileri binary olarak saklar. Resim ve video gibi dosyalar bu veri tpinde saklanabilir. 

Clob

Açılımı "Character Large Object" dir. Verileri karakter olarak saklar. Maksimum 128 TB' a kadar veri saklayabilir. .TXT dosyalarının içerisindeki verileri "Clob" içerisinde saklayabiliriz. Oracle 

Veritabanı üzerinde en sık kullanılan veri tiplerine göz atmış bulunuyoruz. Tablolarınızı oluştururken hangi alan için hangi veri tpini kullanacağımıza dikkatli bir şekilde karar vermeliyiz. 

Ayrıca depolama alanını göz önünde bulundurarak seçeceğimiz veri tipini ona göre seçmeliyiz. Bir sonraki yazımda tablolarımız için önemli bir alan olan "Anahtar Türleri" ni anlatmaya çalışacağım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder